De scheppende kracht van trilling en frequentie: Van gekaderd bewustzijn naar Kosmische Communicatie

6nov
De scheppende kracht van trilling en frequentie: Van gekaderd bewustzijn naar Kosmische Communicatie 06 NovemberNov 2022 10:00 - 16:30

Krachtdragers

Asma Achkroune  |  vanaf 6 november  |  10.00 - 16.30 uur

 

Driedelige Educatieve Bewustzijnstraining 'Van gekaderd bewustzijn naar kosmische communicatie'
Hierin staat Kosmische Communicatie en de vormgeving van werkelijkheid centraal. Het initiëren van buitenaardse contacten en ontmoetingen in deze wereld, vormt een helder focuspunt in alle thema's die we in deze educatie bespreken.

Voor wie
Deze educatieve training is geschikt voor mensen die zich verder willen verdiepen in het spreken van de organische vibratietaal van het bewustzijn en die deze taal ook daadkrachtig in willen zetten in de vormgeving van deze werkelijkheid. Mensen die het niet schuwen verder te (willen) kijken in de controlelagen van deze werkelijkheid, om daar diepere slagen in zichzelf in te kunnen slaan zodat de kosmische communicatielijnen verder opengezet kunnen worden.

Het veld is zowel open voor mensen die zich voor de eerste keer in willen brengen, als ook voor mensen die al eerder deel hebben genomen aan de educatieve training en nu voelen een volgende golfbeweging in zichzelf aan te willen brengen.

Onderwerpen
De thema's die we bespreken (zie inhoudelijke tekst hieronder) zullen op organische wijze door de drie dagen heen gevibreerd worden, waarbij de inhoud en de volgorde vanuit onze gezamenlijke inzet ontstaat. De gedeelde informaties zijn erop gericht de eigen innerlijke kosmische informatiemodules in beweging te brengen en krachtig te laten vibreren in het eigen bewustzijn. Er is dan ook alle ruimte voor ieders eigen inbreng in het uitwisselen van ervaringen, gedachten en gevoelens, in lijn van de thema's waar we over spreken.

 

Inzicht in jezelf
Om weer te kunnen communiceren met verschillende bewustzijnsvormen en te kunnen navigeren in verschillende bewustzijnsvelden, is het in het huidige moment van werkelijkheid van essentiële waarde en van kosmisch belang dat de mens binnen in zichzelf inzichten verkrijgt in zowel de wijze waarop trillingen en frequenties van het gevoelsbewustzijn functioneren in de vormgeving van werkelijkheid, als ook hoe deze trillingen vanuit de Goddelijke Zelfkracht vertaald en ingezet kunnen worden als een communicatiemiddel op zowel aards als kosmisch niveau.

De driedelige Educatieve Bewustzijnstraining “De Scheppende Kracht van Trilling en Frequentie: Van gekaderd bewustzijn naar Kosmische Communicatie” biedt op een heldere, praktische en inspirerende wijze een uiteenzetting van deze informaties. Het biedt een kijkje achter de schermen en in de schermen van deze werkelijkheid.

De inzichten die hierbij in beweging komen, kunnen leiden tot een herziening van de perceptie van de werkelijkheid en het functioneren van het eigen (kosmische) bewustzijn hierin. We spreken hierbij over het (her)activeren van het eigen bewustzijn als de Gouden Schakelaar, informatietransporter, tussen werelden en werkelijkheden en hoe we onszelf vanuit de Goddelijke Zelfkracht actief in kunnen zetten in het huidige moment van werkelijkheid. Onze beweging in het openen van kosmische ontmoetingen en samenwerkingen op aarde, fysiek en openlijk buitenaards contact, vormt hier een essentieel onderdeel in.

Grotere Kosmische Werkelijkheid
In de afgelopen tijden hebben vele daadkrachtige mensen zich ingezet om weggehouden informaties terug te brengen in het aardse vibratieveld. Daarmee zijn er in het huidige moment ook vele mensen op de hoogte van het feit dat deze werkelijkheid plaats heeft in en onderdeel uitmaakt van een veel grotere kosmische werkelijkheid. Het is duidelijk geworden dat buitenaards contact niet iets is dat buiten onszelf staat, maar dat buitenaards contact een wezenlijk en levendig onderdeel is van wie wij zelf Zijn. Een essentieel onderdeel van Leven dat in deze wereld op slot wordt gehouden.

Deze ware aard van werkelijkheid wordt doelbewust en doelgericht buiten het zelfbewustzijn en het zelfbeeld van de aardse mens gehouden. We worden als mensheid collectief bestuurd middels geavanceerde breincontroletechnieken, waarbij de vrije trillingen van het bewustzijn (de scheppingskracht) middels het denken en het voelen van de mens ingezet worden ter vormgeving van de werkelijkheid, in lijn van de ideologie van de heersende machten.

Vrije trillingen en de vormgeving van de werkelijkheid

Tijdens de driedelige Educatieve Training spreken we uitvoerig en gedetailleerd over de wijze waarop de vibraties van het bewustzijn momenteel ingezet worden om de huidige werkelijkheid vorm te geven en hoe zo de koers van het leven op de aarde bestuurd en bepaald wordt.

Hiermee krijgen we ook gelijk inzicht in hoe we, vanuit innerlijke leiding, deze trillingen weer in eigenaarschap kunnen nemen en deze vanuit kosmische samenwerking zelf in kunnen zetten om andere mogelijkheden in de aardse werkelijkheid te laten ontstaan.

Vele beschavingen werken zowel voor als achter de schermen mee om de trillingen van weggehouden informatievelden, coderingen van de Oorspronkelijke Aardematrix en de verrijkingen hiervan, beschikbaar te stellen aan de Mensen die met hun bewustzijn in het Aardse hologram aangekoppeld zijn.

Wij zijn deze Mensen, nu hier aanwezig. Ons bewustzijn fungeert hierin als een Gouden Schakel tussen de verschillende informatievelden en is daarmee in staat om deze trillingen binnen te halen in het fysieke bewustzijn. Hiermee worden deze informaties weer geactiveerd en zichtbaar gemaakt in het Aardse hologram. De portalen naar de grotere kosmische bestaanswerelden worden zo van binnenuit geopend door de aardse mens zelf.

Ten aanzien hiervan is het dan ook van grote waarde om het thema Kosmische Communicatie en de vormgeving van werkelijkheid binnen in onszelf te onderzoeken en de bevindingen hierin ook daadkrachtig in te zetten in de eigen werkelijkheid. De start is het eigen persoonlijke leven en de intermenselijke communicaties die daarin ervaren worden.

Thema's die o.a. aan bod zullen komen zijn:·
° Van denkend voelen naar voelend denken: Het uitlijnen van het hoofd en het hart.
* Controlegroepen (tijdreizigers) in deze werkelijkheid: hoe de trillingen van ons bewustzijn gebruikt en misbruikt worden om de huidige fysieke werkelijkheid sturing en vorming te geven.
° Het daadkrachtig durven spreken en inzetten van de taal van deze werkelijkheid: Instructies geven aan de softwarematige werkelijkheid in het brein, geleid vanuit de innerlijke Hartskracht.
° Het 'ontstoppen' van het eigen bewustzijn, daar waar mogelijk "op bewustzijn gebaseerde" persoonlijkheidsprofielen zijn ontstaan.
° De huidige wijze van aards-intermenselijke communicatie en de verschuiving hierin naar een op trilling gebaseerde, kosmische communicatie.
° Communicaties in 'buitenaardse' ontmoetingen: De taal van vibratie.
° Het lichaam als communicatieportaal tussen werkelijkheden.
° De golfbeweging van denkend waarnemen naar voelend waarnemen en mogelijke vervolgbewegingen hierin.
° Het transporteren van informatievelden/trillingen vanuit metafysische velden naar fysieke velden en andersom: Verrijken van de aardematrix en het ontstaan van nieuwe mogelijkheden.

Deze thema's zullen op organische wijze door de drie dagen heen gevibreerd worden, waarbij de inhoud en de volgorde vanuit onze gezamenlijke inzet ontstaat. De gedeelde informaties zijn erop gericht de eigen innerlijke kosmische informatiemodules in beweging te brengen en krachtig te laten vibreren in het eigen bewustzijn. Er is dan ook alle ruimte voor ieders eigen inbreng in het uitwisselen van ervaringen, gedachten en gevoelens, in lijn van de thema's waar we over spreken.

Deelname
Deze Educatieve Bewustzijnstraining is open voor elk Mens die, op geheel eigen wijze, binnen in zichzelf op de hoogte is van de aard en de staat van de huidige werkelijkheid en de rol die het Menselijk Bewustzijn hierin speelt. Voor diegenen die de eigen rol hierin vanuit Kosmisch oogpunt dieper willen onderzoeken en uitpakken in zichzelf. Voor Mensen die voelen zich in te willen zetten voor een radicale koerswijziging op de planeet Aarde, waarbij de vrije stroming van de Levenskracht van de Mens zelf primair is en er hierbij geen aanhang is aan geloofssystemen, (spirituele) modellen, (buitenaardse) reddingstheorieën of complottheorieën.

De ware Krachtbeweging van de Mens komt van binnenuit.

Je bent Welkom. 

Asma Achkroune

Praktisch

Data:
Deel 1: Zondag 6 november 2022
Deel 2: Zondag 20 november 2022
Deel 3: Zondag 27 november 2022

Inloop: Vanaf 9.30 uur
Tijd: van 10.00 uur tot 16.30 uur
Locatie: Wakker Bewust Zijn | Westerweg 14 | 1815 DE Alkmaar
Vergoeding: €254,- voor alle drie de dagen

 

(Lukt het niet? Mail je aanmelding naar reservering@wakkerbewustzijn.nl)

 

 

  • Asma Achkroune
    Organisator van De scheppende kracht van trilling en frequentie: Van gekaderd bewustzijn naar Kosmische Communicatie
Importeer naar Google Kalender
  • Planning
  • Gasten
  • Winkel
  • Forecast
  • Reacties

Weather data is currently not available for this location

Weather Report

Vandaag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humidity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weather

Temp

stec_replace_5days

Next 24 Hours

Powered by openweathermap.org