feb
9
zo
Ouder – kind massage
feb 9 @ 14:00 – 16:30


Ouder – kind massage

Door Syreeta Scott

Tijdens deze workshop leer je een aantal technieken om je eigen kind een korte kindermassage te geven. Bij een kindermassage gaat het niet om het masseren van de spieren maar wel om een gerichte, aandachtige en liefdevolle massage te geven.

Inhoud
– Ontspanningsoefening
– Contact maken door verschillende vormen van massage (over de kleding)
– Afsluiting door middel van een oefening
– Sheet met handgrepen
– Diploma cursus kinderen

Aanraken en aangeraakt worden is vooral jezelf leren kennen. Doordat het kind zijn eigen lichaam gaat ervaren
wordt het steeds vertrouwder met zichzelf… Kinderen die zich lekker en ontspannen in hun lijf voelen staan vaak
bewuster in het leven. Deze kinderen kunnen steeds meer op hun gevoel gaan vertrouwen en daardoor ook makkelijker hun eigen grenzen en behoeftes herkennen en handelen naar wat goed voelt en wat niet.

Kindmassage is prettig voor o.a
-Alle kinderen (maar ook voor:)
-Kinderen die een sterk behoefte aan fysiek contact hebben.
-Kinderen die slecht slapen.
-Kinderen die zich slecht kunnen concentreren of moeilijk kunnen ontladen.
-Kinderen die oververmoeid zijn, slaapproblemen of een gejaagd gevoel hebben.
-Kinderen die moeilijk of juist sterk hun emoties kunnen tonen.

feb
21
vr
Van Storytelling naar communiceren vanuit de ziel
feb 21 @ 10:30 – 17:00

Storytelling is veel meer dan een verhaaltje vertellen. De focus ligt vooral op het duidelijk maken van de samenhang en betekenis in hoe je handelt in bepaalde situaties. Dit doe je op een verhalende, persoonlijke en vooral overtuigende manier in opeenvolgende stappen. Storytelling is een krachtig instrument bij communicatie en wordt op velerlei manieren ingezet, zowel persoonlijk als in het bedrijfsleven.

Een verhaal bestaat uit een aantal ontwikkelstadia. Als lezer of kijker herken je deze stadia, waardoor het eenvoudiger is om je met de hoofdpersoon te identificeren. Zo illustreren verhalen dat groei of verandering pas mogelijk is als je in staat bent om moeilijkheden te overwinnen.

Hoe zit dit nu met jou? Jij als ouder of verzorger/begeleider van een mens met downsyndroom? Hoe communiceer jij met deze persoon of dit kind? Hoe open sta je om echt te verstaan wat er gezegd wordt, zeker als dit kind moeilijk verstaanbaar is? Hoe handel jij overeenkomstig?

Overwin je schaduwkant en ontdek je kracht

Hoe bereik je het gewenste doel met iemand met downsyndroom? Hoe overwin je daarin je eigen obstakels en uitdagingen. Welke hulpbronnen kun je in jezelf aanspreken in dit proces. Dit kan een enorme confrontatie met je schaduwkanten en met je verborgen krachten zijn. Uiteindelijk draait het niet om perfectie. De winst schuilt in de acceptatie van wie je werkelijk bent, met al je beperkingen inbegrepen. En wat laat deze mens met downsyndroom jou daarin zien?

Doel van de training

Het doel van deze training is om beter zelfinzicht te krijgen hoe jij communiceert. Hoe jij je voelt bij jezelf uiten. Wat je zegt en wat je eigenlijk zou willen zeggen. Hoe jij communiceert met je kind of pupil met downsyndroom. Hoe je luistert en invulling geeft aan het ontvangen signaal. Met als einddoel zo open en transparant mogelijk te zijn dat je zonder woorden bewust kunt communiceren. Daardoor opent zich een hele nieuwe dimensie, in jou en je kind of pupil met downsyndroom en kun je de hele wereld aan.

Wat kun je verwachten deze dag?

  • Vanuit de stilte oefenen we in verschillende vormen van communicatie
  • Ontdek jij je valkuilen
  • Spreek je voor de groep
  • Leg je de zielenboodschap van jezelf en je kind of pupil met downsyndroom bloot
  • Ontwikkel je een dieper begrip voor jezelf en de ander
mrt
7
za
Het ontladen van negatieve emoties ter verruiming van het bewustzijn
mrt 7 @ 13:30 – 17:30

Het ontladen van negatieve emoties ter verruiming van het bewustzijn
Door: Erik Tanghe

Wij zijn nog steeds geneigd de schuld van ziekte te zoeken in de aanwezigheid van microben en bacterieën in ons lichaam en erfelijke factoren. We vergeten echter dat die microben enkel een kans maken als ons lichaam al verstoord is en die verstoring kan enkel gebeuren door negatieve emoties die ons energieveld en dus ons lichaam verstoren op een plaats die symbolisch verbonden is met die emotie.

Wie gezond wil blijven, heeft er alle belang bij negatieve emoties uit het lichaam te verwijderen en dat is precies wat we gaan aanleren tijdens deze workshop. In het eerste deel leg ik kort uit hoe ziekte ontstaat wanneer negatieve emoties worden onderdrukt, niet gevoeld en blijven hangen in ons energieveld.
Bovendien is quantumfysisch gezien de werkelijkheid om ons heen een reflectie van wat er energetisch in ons leeft. Gebeurtenissen in onze realiteit kunnen zich enkel manifesteren als er emoties in ons energieveld zitten waarmee de gebeurtenis kan resoneren. Die realiteit kunnen we veranderen door negatieve emoties te verwijderen uit ons energieveld en dat is gelukkig erg eenvoudig.

Ik leg kort enkele basiswetten van de quantumfysica uit en dan gaan we met enkele pakkende voorbeelden (beeld, geluid, reuk en voelen) aan de slag om te oefenen in het ontladen van negatieve emoties. We begrijpen zo ook dat ziekte makkelijk omgekeerd kan worden wanneer de emotie die aan de oorsprong lag, verwijderd wordt.

Klik hier voor meer informatie over de lezingen en workshops van Erik Tanghe

mrt
15
zo
Ouder – kind massage
mrt 15 @ 14:00 – 16:30

Ouder – kind massage
Door Syreeta Scott

Tijdens deze workshop leer je een aantal technieken om je eigen kind een korte kindermassage te geven. Bij een kindermassage gaat het niet om het masseren van de spieren maar wel om een gerichte, aandachtige en liefdevolle massage te geven.

De inhoud van de cursus
– Ontspanningsoefening
– Contact maken door verschillende vormen van massage (over de kleding )
– Afsluiting door middel van een oefening
– Sheet met handgrepen
– Diploma cursus kinderen

Aanraken en aangeraakt worden is vooral jezelf leren kennen. Doordat het kind zijn eigen lichaam gaat ervaren wordt het steeds vertrouwder met zichzelf..Kinderen die zich lekker en ontspannen in hun lijf voelen staan vaak bewuster in het leven. Deze kinderen kunnen steeds meer op hun gevoel gaan vertrouwen en daardoor ook makkelijker hun eigen grenzen en behoeftes herkennen en handelen naar wat goed voelt en wat niet.

Kindmassage is prettig voor o.a
-Alle kinderen (maar ook voor)
-Kinderen die een sterk behoefte aan fysiek contact hebben
-Kinderen die slecht slapen
-Kinderen die zich slecht kunnen concentreren of moeilijk kunnen ontladen
-Kinderen die oververmoeid zijn, slaapproblemen of een gejaagd gevoel hebben.
-Kinderen die moeilijk of juist sterk hun emoties kunnen tonen.

apr
19
zo
Numerologie – het geheim ontsluierd van taal en tekens
apr 19 @ 13:00 – 17:00


Numerologie – het geheim ontsluierd van taal en tekens

Door Frank van Hemert

Voor iedereen die getallen kan optellen en de eigen levenscycli wil bestuderen

Deze workshop gaat vooral over de logische samenhang van aspecten van je leven. Na deze workshop ben je in staat om alles numerologisch te beschouwen, in het licht van de “Negen Universele Grondbeginselen”. Dit is een numerologische logica op basis van Pythagoras’ ideeën en inzichten van vele anderen.

Pythagoras was een Grieks wiskundige, wijsgeer, filosoof en hervormer. Aristoteles vatte zijn leer samen: “Alles is uit te drukken in getalswaarden. De gehele Hemel is harmonie en getal”. Bekend is zijn wiskundige formule: a2 + b2 = c2. Pythagoras bedacht onze muzikale toonladder en is daarmee grondlegger van alle uitvoerbare muziek.

Alles om ons heen en in ons is opgebouwd uit een combinatie van elektromagnetische velden, die elkaar in evenwicht houden. Op aarde hebben we te maken met polariteit; alles heeft dus een positieve en een negatieve ‘pool’ of kant. Om alles bijeen te houden is er blijkbaar een bron-energie die o.a. atomen en moleculen bindt. Mensen zijn een onderdeel van het universum en dus ook voortdurend in beweging.

In taal en tekens schrijven we onze geschiedenis, ons heden en onze toekomst. Ons bewustzijn heeft vaak te maken met het begrijpen van en leren via deze tekens. Vrijwel alle communicatie in onze maatschappij is opgebouwd uit cijfers en letters. Numerologie is om die reden een heel krachtig instrument tijdens je eigen zoektocht naar samenhang.

In deze workshop leer je hoe je met numerologie kunt bepalen:
+ wat je bestemming in dit leven is en hoe je je energie dus het beste kunt richten om veel te bereiken
+ in welk jaar je transformeert en dus meer bij jezelf komt
+ wat belangrijke aspecten van je persoonlijkheid zijn
+ hoe je je meestal voelt
+ op welke manier je meestal denkt
+ wat je levenslessen zijn
+ hoe je direct  reageert op, en achteraf denkt over belangrijke gebeurtenissen
+ hoe je relatie met anderen is

De zaal is open vanaf 12.30 uur. Er is een beperkt aantal plaatsen dus geef je van tevoren op!