Reiki | Magnetiseren | Acupunctuur

Dennis Gijzen

Ieder van ons is hier gekomen met een verbinding naar iets anders buiten dit fysieke. De invulling en het herstel van deze verbinding maakt ons meer compleet, leert ons groeien en helpt genezen.

Waarbij ik help

Mijn werk als therapeut richt zich op het herstel en harmoniseren van ons innerlijke (energie) systeem.

Ons binnenste zelf is de kern van de relatie met de wereld. In goed evenwicht brengt het ons gezondheid, harmonie, en verbinding. Het maakt ons open voor de geschenken van het leven, bereid om te delen, en veerkrachtig in moeilijke situaties. Omdat het leven niet altijd goed loopt kan het zijn dat we afstand nemen tot ons binnenste zelf en daarmee onze relatie tot de wereld. Wanneer we niet de tijd en ruimte nemen (/of krijgen) om contact te herstellen met ons binnenste zelf drijven we langzaam uit harmonie met de getijen van het leven. Op een gegeven moment voelen we dat het klaar is en weten we, vaak via een intuïtie, dat we iets moeten herstellen om terug te komen naar een betere verbinding met onszelf en de wereld. Ik zet me in om jou te helpen terug te komen bij jezelf met een verbeterde relatie tot de wereld.

Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it ~ Rumi

Qi / Ki op maat

Om een proces van innerlijke heling te ondersteunen werk ik veel, maar niet uitsluitend, met energetische modellen. De modellen die voor mij de basis vormen van een behandeling zijn Reiki, magnetiseren, en acupunctuur. Deze drie zet ik afwisselend in afhankelijk van de persoon en het proces. In mijn ervaring werken alle drie de modellen goed om innerlijke verandering te brengen daar waar nodig is. Voor wie niet bekend is met deze modellen, onderaan de pagina staat een kleine samenvatting van elk.

Om zo goed mogelijk te ondersteunen geef ik de behandelingen als maatwerk op jou waarbij mijn intuïtie leidend is voor een behandeling, hierbij luister ik ook naar de energie die in jou zit als die om je heen hangt. Een voorbeeld van een sessie is als volgt: samen de intentie kiezen en neerzetten, samen het model van aanpak besluiten, de behandeling, en daarna kort napraten met soms wat huiswerk.

Je bent vrij om te komen voor één of meerderde behandelingen. Ik raad aan om te kiezen voor een pakket van drie behandelingen en dan een periode rust. De ervaring leert dat dit in de juiste maten de energie en harmonie binnenin kan herstellen. Meestal gaat een innerlijke verandering gepaard met nieuwe inzichten, gevoelens, en een verheldering in bewustzijn. Omdat we als mens bij uitstek een gewoontedier zijn, zal zo een verandering ook gepaard gaan met net anders in het dagelijkse leven staan. Rationeel is dit vrij logisch, de woorden die we kiezen, de manier waarop we staan, onze relaties onderhouden, ons hele doen en laten, alles heeft ook een weerspiegeling binnenin onszelf. Wanneer we van binnen andere gevoelens en energie ervaren komt dit ook buiten tot expressie. Een periode waarin je tijd en ruimte geeft om deze innerlijke energie te integreren met de buitenwereld versterkt de innerlijke balans. Daarna zou je altijd weer terug mogen komen als je wilt.

Een reis naar verbinding en innerlijke heling is er wellicht een die je gehele leven kan duren, maar de reis een kleine boost geven kan je nu al doen en je plukt daar direct vruchten van.

Be grateful for whoever comes because each has been sent as a guide from beyond ~ Rumi

Mijn kennis

Reiki Master
Sjamanistisch genezer
Acupuncturist
Qi Gong beoefenaar

Iets over mezelf

Vanaf jongs af aan begon ik met Reiki, meditatie, en Yoga. Later voegde Chinese Geneeswijze (acupunctuur en Qi Qong) hiertussen. Om mijn ontvangen energie en lessen te eren geef ik het ook graag door aan anderen (that knowledge that is not kept alive is a dying one). Door de jaren heen heeft gebleken dat tijd zeker een genezer is, maar kan dit niet alleen, we worden altijd uitgenodigd om het juiste te blijven doen in onze wereld en te ontwaken met de kwaliteiten die we hebben. Ook al zijn er tijden met obstakels die te groot lijken, uiteindelijk vinden we weer een weg terug naar ons hart en genezen wat daar is.

Magnetiseren: Magnetiseren is een energetisch model waarbij de behandelaar zijn of haar energie/Qi aanwendt om de het energetische veld van de behandelde te helpen genezen/harmoniseren. 

Reiki: Reiki is een energetisch model waarbij de behandelaar zijn of haar energie/Qi gebruikt om de Kosmische energie te vragen de behandelde te helpen genezen/harmoniseren.

Acupunctuur: Acupunctuur is een half energetisch, half fysiek model, waarbij er naalden geprikt worden in het lichaam om de daarin liggende energiebanen (= meridianen) te stimuleren of temperen. Het uiteindelijke resultaat is gericht om te harmoniseren, de harmonie geeft dan ruimte aan het lichaam om zelf te genezen. 

Contact

Interesse in een behandeling? Neem gerust contact op via de mail, dan kunnen we samen een datum en tijd prikken.