PRI-Therapie

PRI | Coaching

Anniek Vleugel

Het leven is eigenlijk veel lichter dan je nu denkt!
Graag help ik je dit te ervaren middels de concrete tools van PRI (Past Reality Integration).
Bewustwording, compassie en eigen kracht staan centraal.

Wat ik voor je kan betekenen

Ik werk vanuit het gedachtengoed van Ingeborg Bosch, die PRI ontwikkeld heeft.
Eigen kracht, bewustwording en compassie staan centraal.
Eigen kracht omdat ik je de technieken van PRI leer toepassen op jouw leven. Bewustwording omdat je gaat leren zien en ervaren waar je gevoelens en gedrag werkelijk vandaan komen. En compassie als basis van waaruit ik werk.
Ervaar het hier en nu voor wat het is: vaak verrassend onbelast

PRI (past reality integration)

Onze waarneming van het hier en nu wordt grotendeels bepaald door ‘de bril’ die we ophebben.
PRI biedt hele concrete en tegelijk krachtige instrumenten om je van jouw bril bewust te worden. Welke afweren gebruik jij om je pijn uit het verleden niet te voelen?
Deze afweren kun je vervolgens ontmantelen, zodat je het hier nu kunt gaan ervaren voor wat het werkelijk is: vaak verrassend onbelast!
Anniek-PRI

Licht

Als we samen aan de slag gaan, werken we vanuit situaties in je huidige leven. We ‘graven’ niet in je verleden, we analyseren niet. PRI voelt licht en eenvoudig en werkt tegelijkertijd diepgaand.
Het geeft je zicht op waarom jij de dingen doet zoals je ze doet.
Je komt in contact met je eigen kracht en krijgt meer compassie met jezelf.
Onze reacties in het hier en nu worden grotendeels bepaald
door verdrongen pijn uit ons verleden.

Tarieven

Meer informatie over mogelijkheden en kosten vind je op mijn website.

Meer informatie

Meer informatie over PRI vind je op: www.prionline.nl